Company name

Website

e-mail

Phone

Agro-Soyuz

http://www.agrosoyuz.com/en/partners/zernokhranilishcha/

dmytro.domashev@agrosoyuz.com

+380 50 362 7671

AS-Logistics LLC

http://aslogistic.com.ua/

info@aslogistic.com.ua

+38 (044) 467 56 58

AUTOCAT

http://autocat.tk/

office@autocat.tk

+38 (098) 040 52 26

DB Schenker Ukraine

www.dbschenker.com.ua

info@dbschenker.kiev.ua

+38 (044) 500 11 00

DHL Ukraine

http://www.dhl.com.ua/en.html

uafreight@dhl.com

+38 (044) 494 46 30

EKOL Logistics

http://www.ekol.com/en/ekol-international/ukraine

info.ukraine@ekol.com

+38 (044) 206 26 81

Fiege Ukraine

http://www.fiege.com.ua

info@fiege.ua

+38 044 391 19 70

FM Logistics

http://fmlogistic.com.ua

 

 +38 044 593 18 50

Grand Logistics

http://glc.in.ua/

info@glc.in.ua

+38 044 233 65 64

Kuehne-Nagel Ukraine

http://ua.kuehne-nagel.com

 

+38 (044) 490 32 32

M&S Forwarding Company

http://m-and-s.biz-gid.ru/

 v.dyakonov@m-and-s.ua

+38 (044) 568 88 37

Muraveinik

http://www.muravej.ua/

muravej@muravej.ua

+38 (044) 500 11 11

Neolit Ukraine

http://neolit.ua/

kiev@neolit.ua

+38 (044) 500 30 06

PAN Logistics

http://panlogistic.ua

info@panlogistic.ua

+38 (044) 238 89 68

Raben Ukraine

http://ukraine.raben-group.com

kyiv.info@raben-group.com

+38 (044) 459 72 00

UVK Ukraine

http://www.uvk.ua

info@uvk.ua

+38 (044) 499 48 99