Nepal
Nepal - 2.3 Road Network
Home

 

Roads are the predominant mode of transport in Nepal. The road network of Nepal is categorized into the strategic road network (SRN), which comprises highways and feeder roads, and the local road network (LRN), comprising district roads and Urban roads. Nepal’s road network consists of about 64,500 km of roads. Of these, about 14,913 km belong to the SRN, the core network of national highways and feeder roads connecting district headquarters.  

 

The network density is low, at 14 km per 100 km2 and 0.9 km per 1,000 people. 60% of the road network is concentrated in the lowland (Terai) areas. A Department of Roads (DoR) survey shows that 50% of the population of the hill areas still must walk two hours to reach an SRN road.  

(Source: Sector Assessment (Summary): Road Transport

 

image-20240516161144-1

 (Picture: Statistics of National Highway

 

National Highways in Nepal 

S.No 

National 
Highway No. 

Name of National Highway 

Listed Length 
(Km)  

Provinces 

Koshi 

Madhes 

Bagmati 

Gandaki 

Lumbini 

Karnali 

Sudurpashchim 

NH01 

Existing East-West Highway 

1,028 

135 

245 

92 

23 

403 

  

130 

NH02 

Kechana-Chandragadhi-Charali-llam-Phidim, Ganeshchok-Taplejung-Olanchungola (Mechi Ragman,) 

352 

352 

  

  

  

  

  

  

NH03 

Pushpalal Mid Hill Highway 

1,787 

525 

  

270 

360 

65 

305 

262 

NH04 

Birtamod-Chandragadi-Bhadrapur-Mechi Pul 

15 

15 

  

  

  

  

  

  

NH05 

Postal Highway 

1,016 

124 

310 

55 

12 

360 

  

155 

NH06 

Chatara-Mulghat-Majhita,Arnarapurdancla-Ganeshchok (Tamor Corridor) 

135 

135 

  

  

  

  

  

  

NH07 

Pakall-Nays Koshipul-Rupnagar, Pakall-Nadaha Koshipul Chatara 

66 

48 

18 

  

  

  

  

  

NH08 

Rani-Biratnagar-Itahari-Dharan-Dhankuta-Hite, Leguwaghat-Tumlingtar-Kha ndbari-NumKimathanka (Koshi Rajmarg) 

320 

320 

  

  

  

  

  

  

 9 

NH09 

Bahundangi-Shantinagar-Dharan-Chatara-Ghaighat-Katah Sindhulimach-Hetauda-Gaidakot- Rarnpur-RamdkRidi-Balkot-Sandhikharka-Bijuwar-Sitalpati-Surkhet-Baddichaur-Sahajpur-BudarJoglaudha-Rupal (Madan Bhandari Rajmarg) 

1200 

250 

  

190 

50 

376 

210 

124 

 10 

NH10 

Deurall-Mudhe-Chainpur-Bohoratar 

92 

92 

  

  

  

  

  

  

 11 

NH11 

Phikkal-Shreeantu-Chabloise, Ilarn 

19 

19 

  

  

  

  

  

  

12 

NH12 

Ghurrni-Chatara Udayapur 

163 

163 

  

  

  

  

  

  

13 

NH13 

Bardibas-Sindhuli-Khurkot-Dhulikhel (B. P. Rajmarg) 

160 

  

12 

148 

  

  

  

  

14 

NH14 

Gaighat-Mahuli Khola-Ftupani-Rajbiraj-Chhinnarnasta Niur, Kunauli-Rajloiraj-Kanchanpur Barrie, Phattepur-Basaha Udayapur 

100 

40 

60 

  

  

  

  

  

15 

NH15 

Gwarko-Lubhu-Lakurihhanjyang-Kushadevi-Panauti-Dahaltar 

128 

  

  

128 

  

  

  

  

16 

NH16 

Thadi-Bhagawanpur-Lahan, Kadmahachok-Gaighat-Mohure-Kharpa-Solu 

144 

111 

33 

  

  

  

  

  

17 

NH17 

Naubise-Mugling-Pokhara (Prithvi Rajmarg) 

173 

  

  

83 

90 

  

  

  

18 

NH18 

Balaju-Trishuli-Dhunche-Syaphrobesi 

65 

  

  

65 

  

  

  

  

19 

NH19 

Ridi-Balkot-Hanshpur-Pyuthan, Pyothan-Surkhet Road 

220 

  

  

  

  

220 

  

  

20 

NH20 

Madar-Chauharwa, Mirchaiya-Katan-Ghurmi, Hilepani-Okhaldhunga-Salleri 

193 

161 

32 

  

  

  

  

  

21 

NH21 

Sitapaila-Dharke 

24 

  

  

24 

  

  

  

  

22 

NH22 

Dhalkebar-Janakpur-Jatahi, Ghorghans-Nirrichaur-Thalahighat-Akraharghat 

48 

  

48 

  

  

  

  

  

23 

NH23 

Diktel-Solu-Junbesi-Khahare-Jiribazar-Tamakoshi -Charikot-Khadichaur 

291 

108 

  

183 

  

  

  

  

24 

NH24 

Lalgadh-Ranibas (R T.O. Road)-Bishmat-Bahunmara-B.P. Rajmarg 

29 

  

29 

  

  

  

  

  

25 

NH25 

Durnre-Beshisahar-Chame 

108 

  

  

  

108 

  

  

  

26 

NH26 

Jamunibas-Bateshwar-Shantipur-Kurtha-Janakpur 

19 

  

19 

  

  

  

  

  

27 

NH27 

Shitalpati Salyan Kubhinde Ealuuwa Sangra hi 

40 

  

  

  

  

  

40 

  

28 

NH28 

Bhittamod-Jaleswor-Bardibas, Khurkot-Manthali-Tamakoshi-Singati-Lamagagar-Lapchegau 

281 

  

42 

239 

  

  

  

  

29 

NH29 

Kanchanban-Janaki- Medical College-Mthileshwar Sabaila-Siraha-Naktajijh-Ramlaxrnan Chowk- Healthpost Maherdra Rajmarg 

30 

  

30 

  

  

  

  

  

30 

NH30 

Janakpur (Mujeliya) Dhanushadham-Dharapani Ramayan Circuit, Tarapatti-Pathos-Ma Ratida - Pushpalpur 

36 

  

36 

  

  

  

  

  

31 

NH31 

Dolalghat-Chautara 

25 

  

  

25 

  

  

  

  

32 

NH32 

Nawalpur-Malangawa-Sonbarsha 

30 

  

30 

  

  

  

  

  

33 

NH33 

Nijgadh-Kathmandu 

76 

  

10 

66 

  

  

  

  

34 

NH34 

Kathmandu-Dhulikhel-Dolalghat-Khadichaur-Kodari (Arniko Rajmarg) 

112 

  

  

112 

  

  

  

  

35 

NH35 

Piluhawa Faanmat-Kalaiya - Methawa 

25 

  

25 

  

  

  

  

  

36 

NH36 

Chandranigahpur-Gaur 

45 

  

45 

  

  

  

  

  

37 

NH37 

Hetauda-Bagmati-Tikabhairav-Bhaisepati-Ekantakuna (Kanti Rajpath) 

86 

  

  

86 

  

  

  

  

38 

NH38 

Kathmandu Outer Ringroad 

68 

  

  

68 

  

  

  

  

39 

NH39 

Kathmandu Ringroad 

27 

  

  

27 

  

  

  

  

40 

NH40 

Samakhushi-Tokha-Gurje-Bidur 

26 

  

  

26 

  

  

  

  

41 

NH41 

Sirsiya-Pathlaiya, Hetauda-Bhaise-Palung-Naubise-Kathmandu (Tribhuvan Rajpath) 

155 

  

28 

127 

  

  

  

  

42 

NH42 

Thodi-Bhandara-Malekhu, Galchi-Trishuli-Betrawati-Mailung-Syaphrubesi-Rasuwagadhi 

197 

  

  

197 

  

  

  

  

43 

NH43 

Malekhu-Dhading-Salyantar 

57 

  

  

57 

  

  

  

  

44 

NH44 

Thori-Bharatpur-Mugling, Aanbukharieni-Gorkha-Ghyampesal, Aarughat-Sirdibas-Roila 

300 

  

  

105 

195 

  

  

  

45 

NH45 

Khairenitar Eihimad Kairtrasoti 

106 

  

  

  

106 

  

  

  

46 

NH46 

Bhurnahi-Parasi 

  

  

  

  

  

  

47 

NH47 

Belahiya-Bhairahawa-Butwal-Hadung-Ramdi-Syangja-Pokhara (Siddharth Rajmarg) 

184 

  

  

  

99 

85 

  

  

48 

NH48 

Tansen-Ridi-Karla 

254 

  

  

  

254 

  

  

  

49 

NH49 

Bartung- Tansen Ridi Wamitaksar Kharwang 

98 

  

  

  

18 

80 

  

  

50 

NH50 

Jitpur-Taulihawa-Khunuwa 

30 

  

  

  

  

30 

  

  

51 

NH51 

Taulihawa-Gorusinge-Sandhikharka 

83 

  

  

  

  

83 

  

  

52 

NH52 

Kakarhawa(IB)-Rudrapur, Sajlhandi-Sandhikhark-Devisthan, Burtibang-Dhorpatan 

222 

  

  

  

22 

200 

  

  

53 

NH53 

Bhalubang Liwang Rolpa Madichaur Darbot 

130 

  

  

  

  

130 

  

  

54 

NH54 

Kailabas-Lamahi, Arjunkholagau-Chorahi-Holeri-Charligaun-Thawang-Lukum (Sahid Marg) 

211 

  

  

  

  

211 

  

  

56 

NH55 

Arneliya-Tulsipur-Shitalpti-Tharmare-Musikot 

169 

  

  

  

  

40 

129 

  

56 

NH56 

Tharmare-Chaurjahari-Jajarkot Khalanga-Jumla Kudari-Mugu Rara (Rara Rajmarg) 

263 

  

  

  

  

  

263 

  

57 

NH57 

Chinchu-Kudu-Jajarkot -Dunai-Dho-Tinje-Marim (Bhedi Corridor) 

317 

  

  

  

  

  

317 

  

58 

NH58 

Jamunaha-Nepalgunj-Kohalpur-Surkhet-Khulalu-Hilsa (Karnali Rajmarg) 

538 

  

  

  

  

69 

469 

  

59 

NH59 

Murfiya (IB)-Gulariya-Bhurigaun-Telpani-Surkhet-Mathillo Dungeshwor-Bank-Bayuli Nagma 

154 

  

  

  

  

50 

104 

  

60 

NH60 

Surkhet-Dailekh-Mahabulekh-Galje, Nagma-Gamgadhi-Nakchelagna 

302 

  

  

  

  

  

302 

  

61 

NH61 

Surkhet Tallo Dundeshwor-Saatkhamba-Dullu-Pipalkot-Khulalu-Manma-Jumla Sadak 

168 

  

  

  

  

  

168 

  

62 

NH62 

Khakraula-Tikapur-Lamki-Lodeghat-Bayalpata, Saphebagar-Chainpur 

228 

  

  

  

  

  

  

228 

63 

NH63 

Sap hebagar-Martadi-Kotti 

111 

  

  

  

  

  

  

111 

64 

NH64 

Khodpe-Chainpur (Bajhang) 

108 

  

  

  

  

  

  

108 

65 

NH65 

Khuttiya-Dipayal-Chainpur-Uraibhanjyang 

296 

  

  

  

  

  

  

296 

66 

NH66 

Dhangadhi-Sahajpur-Budar-Syaule, Satbajh-Thaktoli-Darchula-Tinkar 

350 

  

  

  

  

  

  

350 

67 

NH67 

Chandani-Bhimdatta-Brarnhadev-Pan cheshwar-Jhulaghat 

201 

  

  

  

  

  

  

201 

68 

NH68 

Bhimad-Rampur-Mityal-Arung Khola 

80 

  

  

  

40 

40 

  

  

69 

NH69 

Jagat Bhanjyang-Mandalithan-Keware Bhanjyang-Barikuna-Kishan-Chapakot-Gajarkot Sadak. Syanhja 

42 

  

  

  

  

42 

  

  

70 

NH70 

Seti Dovan-Wejang-Panchmul-Aaruchaur Ghante Deurali, Syangja 

46 

  

  

  

  

46 

  

  

71 

NH71 

Bhaluwang-Nuwakot-Khandaha-Kharwang 

170 

  

  

  

  

170 

  

  

72 

NH72 

Dumkibas-Baguhan Trivoni 

23 

  

  

  

23 

  

  

  

73 

NH73 

Surunga-Sharnamati-Tangandubba-Lasunganj, Jhapa 

25 

25 

  

  

  

  

  

  

74 

NH74 

Ilam (Biplate)-Maipokhari-Sandakpur, Ilarn 

50 

50 

  

  

  

  

  

  

75 

NH75 

Swoma Sagarmalha Ring road (Okhaldhunga-Solu-Salleri-Khotang-Diktel-Okhaldhungay 

135 

135 

  

  

  

  

  

  

76 

NH76 

Damak-Chisapan-Rabi 

44 

44 

  

  

  

  

  

  

77 

NH77 

Bharatpur Mahanagariya Brihat Ghakrapalh 

105 

  

  

105 

  

  

  

  

78 

NH78 

Damak Na.Pa. Chak.path 

100 

100 

  

  

  

  

  

  

79 

NH79 

Dadar (Dhanusha) Chisapani-Mainawati-Kalapani-Dudhauli, Sindhuli 

20 

  

20 

  

  

  

  

  

80 

NH80 

Mahendra Rajmarg Bastipurchowk (Siraha)-B.P. Cancer Hospital-Belsot-Katari, Udayapur 

30 

  

  

30 

  

  

  

  

Total 

14,913 

2,952 

1,072 

2,508 

1,400 

2,709 

2,307 

1,965 

Note: The Listed length is based on the length provided in the Cabinet Decision approved on 2076/02/06 BS (2019/09/19 AD) 

(Source: Statistics of National Highway [SNH 2020-21] || Department Of Roads (dor.gov.np))  

Major Road Construction Projects  

 1. Kathmandu Terai/Madhesh Expressway 

The Expressway known as Fast Track road connecting Kathmandu and Nijgadh in the southern Terai region of Nepal is being constructed under the responsibility of the Nepali Army (NA). The Expressway consists of a dual carriageway with a double-lane high-design speed highway. The overall 72.5 km length stretches from Khokana (Lalitpur) to Nijgadh (Bara) interconnecting Kathmandu and Makwanpur district in between. The project has started and completed 30.96% of its physical progress as of 15 February 2024 and will be completed in 2027. Currently, construction of three tunnels is underway which stretch a combined total of 6.415km. So far, 4.352 km or 67.43% of work has been completed. It’s being built as per the Primary Class (Asian Highway Design Standard 1993. (Source: Fast Track Road Project

 1. Construction of Major Highways Connecting East to West of Country 

 • Pushpa Lal (Mid Hill) Highway Project: Pushpalal Highway’s (H18) proposed length 1776 km would be the longest highway of Nepal once completed. 850 km of the 1776 km has been blacktopped. The government had aimed to accomplish the Mid-Hill Highway by the fiscal year 2022/2023. But due to the delay by the contractor company, the compensation dispute, and the inability to manage the contract for the remaining sections, the construction of the project has been delayed beyond the stipulated time. So far, 93 bridges, out of 137, have been completed. The overall physical progress of the Mid-Hill Highway was 64.16 percent by the end of June of the financial year 2021/22. Out of 1879 km, 797 km has been paved and 462 km by other bodies. So far, 1259 kilometers have been tarred. Currently, 415 kilometers of road and 25 bridges are under construction. (Source: (Mid Hill) Highway Project)   

 • Madan Bhandari Inner Terai Highway: Inner Terai highway, an ongoing project once completed would extend 1390 km from east to west. The highway would run parallel to Mid Hill highway to the North and Mahendra Highway to the south.  1390 km out of which about 740 Km of road sections are being implemented by Madan Bhandari Highway Project Directorate while remaining are being implemented by other Projects and Road Divisions under Department of Roads as well as some sections by offices under Province. Among 740 km road 240 km road has been Blacktopped and 77 number of bridges has been completed till 2022, 63km of road upgrading and 31 nos. of bridges in Dharan-Jhapa Road Section have been contracted till fiscal year 2022. 

 • East-West Postal Highway: The East-West Postal Highway, popularly known as Hulaki Marga, connects 20 districts in the southern Terai belt (from Bhadrapur, Jhapa in the east to Dodhara, Kanchanpur in the west). The highway extends 975 km from east to west. The project also includes another 817 km of roads that will connect all Terai districts. Construction work has started on the road sections in Madhesh Province. The progress of road construction was slow due to the covid-19 pandemic. Meanwhile, construction of 910 km road and 115 bridges has been completed. Moreover, Construction of 250 km road in between Dang, Bardiya and Nepalgunj is in tender process and about 500 km of road is under construction. Traffic is regular in completed road. There is dispute in some construction sites of road sections and however solution on disputed sites is going on in coordination with relevant stakeholders as well. (Source: Postal Highway project latest update/East-West Highway/Postal Highway (Hulaki Raajmarga) new update – YouTube) 

These projects once completed would relieve pressure on Mahendra Highway by being alternative routes to traverse east to west of the country. 

Ministry in Charge 

Contact Names, Address & Email 

Telephone & Fax 

Ministry of Physical  

Infrastructure & 

Transport 

Name:   Sushil Babu Dhakal 

Title: Director General /Speaker  

Address: Department of Roads 

Chakupat, Patan 
Email: dgdor@dor.gov.np  

Web: https://www.dor.gov.np/home 

T: +977-1-5429075  

F: +977-1-5529106 

Summary of Role and Services  

DOR is responsible for management of motorized surface transport infrastructure i.e. road transport regarding planning, designing, construction and maintenance activities of Strategic Road Network (SRN). Thus, maintenance of roads is one of the major tasks of Department of Roads. Also, it continuously develops and expands existing SRN to improve existing access to District Headquarters.  

 

Contact Names, Address & Email 

Telephone & Fax 

Ministry of Physical  

Infrastructure & 

Transport 

Name:  Ramhari Pokharel  

Title: I Deputy Director General/ Spokesperson 

Address: Roads Board Nepal 

N.K. Singh Marga, Minbhawan, Kathmandu Nepal 

Email: info@rbn.org.np 

Web: rbn.org.np 

T: +977-1-5529098 

F: +-977-1-4493542 

Summary of Role and Services  

RBN is a self-governing, self-sustaining and organized entity based on Public-Private Partnership [PPP] model. The major function of RBN is to collect, manage and allocate fund for road maintenance to the Road Agencies. Board Requests Annual Road maintenance plan (ARMP) from Road Agencies to consolidate the report into one Integrated Annual Road maintenance plan (IARMP) to better allocate the fund. 

 

For more information on government contact details, please see the following link: 4.1 Government Contact List

Distance Matrix 

Distances from Capital City to Province Capitals (km) 

 

Kathmandu 

Hetauda 

Janakpur 

Biratnagar 

Bhairahawa 

Pokhara 

Birendranagar 

Dhangadhi 

Kathmandu 

 

85 

 222 

 374 

 264 

202 

 594 

 670 

Hetauda 

85 

 

165 

317 

194 

 199 

516 

588 

Janakpur 

222 

165 

 

201 

 357 

367 

678 

 687 

BIratnagar 

374 

317 

201 

 

508 

519 

803 

903 

 

Bhairahawa 

264 

194 

357 

508 

 

179 

333 

406 

Pokhara 

202 

199 

367 

519 

179 

 

 426 

551 

BIrendranagar 

594 

516 

678 

803 

333 

426 

 

243 

Dhangadhi 

670 

588 

687 

903 

406 

551 

243 

 

 

Travel Time from Capital City to Province Capitals (hours) 

 

Kathmandu 

Hetauda 

Janakpur 

Biratnagar 

Bhairahawa 

Pokhara 

Birendranagar 

Dhangadhi 

Kathmandu 

 

 3:40  

 6:20 

 9:41  

 8:26 

 7:13 

 15:28 

 16:50 

Hetauda 

3:40 

 

3:45  

6:50 

5:47  

 6:22 

 

12:52  

  14:15 

Janakpur 

6:20 

3:45 

 

 4:51  

 9:23 

 

9:45 

14:47 

16 

BIratnagar 

9:41 

6:50 

4:51 

 

11 

11:50 

17:50 

18:40 

Bhairahawa 

8.26 

5:47 

9:23 

11 

 

5.35 

7.25 

8:50 

Pokhara 

7:13 

6:22 

9:45 

11:50 

5:35 

 

 13.06  

13.09  

BIrendranagar 

15:28 

12:52 

14:47 

17:50 

7:25 

13:06 

 

5:41  

Dhangadhi 

16.50 

14:15 

16 

18:40 

8:50 

13:09 

5:41 

 

 

Road Security 

The risk posed by the treacherous slope of mountains, the narrow width of the lanes, sharp corners and negligence and inexperience of drivers lead to traffic fatalities. On average, 14 deaths occur die to road traffic injuries per 100K people in Nepal. The most common type of road traffic accidents or crashes in Nepal involve motorcycles. A total of 2,320 people lost their lives in road traffic accidents between April 2022 and April 2023, while 28,526 people were injured, many of them impaired for life (Source: Nepal Times).  

General strikes, or Bandhs, can involve blockage and shutdown of major roads. It is advisable to avoid travel during these strikes. 

Weighbridges and Axle Load Limits 

Department of Transport Management (DoTM) is mandated to control vehicle overloading in Nepal. A basic policy of vehicle overloading control has been included in National Transport Policy (2002) by the Government of Nepal, Ministry of Physical Infrastructure and Transport. The government has established and operated weigh bridges at Ampatari of Chitwan district and Bardibas of Mahottari district. Provisions have been made to establish and operate weigh bridges even from the private sector by amending the load-bearing guidelines. One private formal permit has been obtained in Mahottari and three in Kavre. (Source: Bulletion of DoTM) The Federation of Truck Transport Entrepreneurs Nepal (FTTEN) is operating fifteen (15) weighbridges in major freight routes.  

Medium-sized trucks (seven to ten-ton payload) operate over two-lane asphalt roads at relatively low average speeds, in the range of 200 to 400 km per day. The movement of containers on the Nepal roadways is limited due to the terrain and condition of the roads. Most of the trucks used in cross-border movements are 2-3 axle (six or ten wheel) trucks carrying payloads up to 18 mt. Trucks carrying bulk cargo are generally overloaded, causing additional damage to roads.  

(Source: Road Transport Safety and Axle Load Control Study in Nepal

 

Axle Load Limits (MT) 

LCA Country (Nepal) 

Transit Country #1 (India) 

Truck with 2 Axles (4 wheeled) 

12 

 

Truck with 2 Axles (6 wheeled) 

16.2 

19 

Truck with 3 Axles (6 -10 Wheeled) 

25 

28.5 

Truck with 4 Axles (8- 12-Wheeled) 

31 

36 

Tridem with 3 Axle (12 wheeled) 

24 

 

Semi-trailer with 4 Axles 

30 

40 

Semi-trailer with 5 Axles 

40.2 

46 

Semi-trailer with 6 Axles 

 

55 

Truck & Drawbar Trailer with 4 Axles 

 

42 

Truck & Drawbar Trailer with 5 Axles 

 

51.5 

Truck & Drawbar Trailer with 6 Axles 

 

55 

Truck & Drawbar Trailer with 7 Axles 

 

 

(Source: https://www.dotm.gov.np/MainData/ProcedureCodeofConduct

 

Road Class and Surface Conditions 

Roads in Nepal are classified as follows: 

Administrative Classification: Administrative classification of roads is intended for assigning national importance and level of government responsible for overall management and methods of financing. According to this classification roads are classified into: 

 1. National Highways 

 1. Feeder Roads 

 1. District Roads and 

 1. Urban Roads 

 

National Highways: National Highways are main roads connecting East to West and North to South of the Nation. These serve directly the greater portion of the longer distance travel, provide consistently higher level of service in terms of travel speeds, and bear the inter-community mobility. These roads shall be the main arterial routes passing through the length and breadth of the country as a whole. They are designated by the letter “H‟ followed by a two-digit number. 

Feeder Roads: Feeder roads are important roads of localized nature. These serve the community’s wide interest and connect District Headquarters, Major economic centres, Tourism centres to National Highways or other feeder roads. They are designated by letter „F‟ followed by 3-digit number. 

District Roads: District Roads are important roads within a district serving areas of production and markets and connecting with each other or with the main highways. 

Urban Roads: Urban Roads are the roads serving within the urban municipalities. 
In Nepal the overall management of National Highways and Feeder Roads comes within the responsibility of the Department of Roads (DOR). These roads are collectively called Strategic Roads Network (SRN) roads. District Roads and Urban Roads are managed by Department of Local Infrastructure Development and Agricultural Roads (DOLIDAR). These roads are collectively called Local Roads Network (LRN) roads.  

Functional Classification 

For assigning various geometric and technical parameters for design, roads are categorized into classes as follows: 

Road Functional Class 

 • Class-I roads: Have a divided carriageway and access control (Expressways) with Average Daily Traffic (ADT) of 20,000 Passenger Car Unit (PCU) or more in 20 yrs. perspective period. Design speed in plain terrain is 120 km/h.  

 • Class-II (arterial roads): Have ADT of 5,000-20,000 PCU in 20 yrs. perspective period. Design speed of this class of roads in plain terrain is 100 km/h.  

 • Class-III (collector roads): Have ADT of 2,000-5,000 PCU in 20 yrs. perspective period. Design speed of this class of roads in plain terrain is 80 km/h.  

 • Class-IV (local roads): Have ADT of less than 2,000 PCU in 20 yrs. perspective period. Design speed of this class of roads in plain terrain is 60 km/h. 

Approximate correlation can be established between the administrative and functional classifications of the roads as follows.  

 

Plain and Rolling Terrain 

Mountainous and steep terrain 

National Highway 

I, II 

II, III 

Feeder Roads 

II, III 

III, IV 

(Source: Nepal Road Standard 2070

 • Surface / Road conditions 

Factors influencing road driving conditions in Nepal are: 

 1. Construction quality: Many roads constructed have design flaws (narrow width lane, lack of safety barriers, lane markings or drainage systems, thin or low-quality surfacing). Increased vehicles traffic, heavy trucks and monsoon rains lead to quick deterioration and surface cracks and pot-holes.  

 1. Maintenance: The Road Board Nepal oversees the maintenance of roads by respective Road Agencies. However, for many roads maintenance and repair is not carried out regularly.  

 1. Weather: During rainy season the risk of landslides or floods that may block roads, is significantly increased. This affects immediate transportation and wreaks havoc on the longevity of the infrastructure.  

 1. Ratna Highway is two-lane, black-topped highway in good condition.    Ratna Highway (Nepali) also referred to as H12) is a highway in western Nepal that crosses the districts of Banke and Surkhet in a south to north direction. The 113.08 km highway starts at Nepalgunj

 1. Karnali Highway is a vital transport link between two provinces in Nepal. This highway links the towns of Jumla, the Karnali capital, and Surkhet. Karnali Province is the largest, remotest and the least developed Province in Nepal. In general, the highway has two-lanes; the highway is both black-topped and earthen, and construction is still under progress.   

 1. Feeder Roads (Nagma to Gamgadhi): Earthen, Work in Progress, Rocky Terrain  

 1. Bhimdutta Highway (Dhangadi – Dadeldhura): Blacktopped, Good condition.  

 1. Mechi Highway (H06) is two-lane highway with the length of 268 km. It is blacktopped and is in good condition. On its hilly section, the problem of landslides especially during rainy season should be considered.  

 1. Koshi Highway (H08) is 390 km road envisioned as shortest north south corridor to connect China and India via Nepal. The road section from Biratnagar (India-Nepal Border) to Khandbari is blacktopped but beyond Khandbari to Kimanthanka (China-Nepal Border) the construction is ongoing. Hilly section of the highway faces the issue of landslides during rainy season.  

 1. Araniko Highway (H03) is 115 km blacktopped highway connecting Kathmandu with Kodari (China-Nepal border). This highway is among the difficult highways of Nepal to navigate during rainy season.  

 1. Siddhartha Highway (H10) is 181 km long blacktopped highway connecting Nepal India border at Siddharthanagar to Pokhara, a major city in Gandaki Province. Butwal-Palpa section at the hilly region of the highway consists of rocky terrain. Rockfalls and debris deposition are common. Landslides is frequent during rainy season. 

 1. Mahendra Highway which traverses east to west of country, Prithivi Highway which connects Kathmandu with Pokhara, major tourist destination, Araniko highway which connects Kathmandu with Kodari, a town bordering China, Tribhuvan Highway which connects Kathmandu with Birgunj, a major business hub bordering India and Siddhartha Highway which connects Siddharthanagar, a town bordering India with Pokhara are the five busiest highways of Nepal. 

 1. Nepal Access Constraints Maps : The National Logistics Cluster updates Road Access constraints maps periodically in the monsoon season, during flood/landslide emergencies.  

Traffic capacity (Heavy, Heavy with trailer, Light vehicle, Motorbike) and any seasonal variations 

The maximum dimensions of vehicles considered for design of roads in Nepal are as follows:  

 • Maximum Width, m 2.50  

 • Maximum Height, m 4.75  

 • Maximum Length, m 18.00  

 • Maximum single axle load, kilo Newton (kN) 100  

 

Koshi Province  

All the districts of Koshi Province are connected by road, although some roads in high altitudes are not blacktopped and conditions of those roads worsen during the rainy season. Major highways of the province which connects plain land of Terai to high altitude regions are as follows: 

 1. Mechi Highway: 268 km long two lanes freeway which connects Jhapa to Taplejung. The main destinations along the highway include Prithivinagar, Bhadrapur, Duhagadhi, Budhabare, Kanyam, and Phikkal

 1. Koshi Highway: Two lanes of road and 159 km long, starts from Biratnagar and connects Myanglung with it. Itahari, Dharan, Dhankuta, Bhedetar, Hile etc. are the destinations along with highway. 

 1. Sagarmatha Highway: Two lanes, 265 km long highway starts from Kadmaha of  Madhesh Pradesh and connects Solukhumbu with it. Gaighat, Saune etc. are the destinations along with highway. 

 1. Mahendra Highway The major East-West Highway of Nepal starts from Kakarbhitta of Koshi Province  

image-20240516161144-2Road network in Koshi Province: Statistics of National Highway  

Distances from Koshi Province Capital to Major Towns (km) 

 

Biratnagar 

Itahari 

Dharan 

Mechinagar 

Gaighat Via Beltar 

Birtamod via Mahendra HY 

Damak 

Suryodaya via Rangeli 

BIratnagar 

 

24.7 

42 

108 

108 

91.3 

58.9 

202 

Itahari 

24.7 

 

16.8 

91.7 

92 

75.1 

42.1 

119 

Dharan 

42 

16.8 

 

108 

72.5 

91.5 

57.8 

140 

Mechinagar 

108 

91.7 

108 

 

174 

18.8 

52.1 

23.4 

Gaighat 

108 

92 

72.5 

174 

 

160 

124 

211 

Birtamod 

93.4 

77.3 

91.5 

18.8 

160 

 

37.8 

48 

Damak 

58.9 

42.1 

57.8 

52.1 

124 

37.8 

 

79.8 

Suryodaya 

202 

119 

136 

23.4 

211 

48 

79.8 

 

 

Travel Time from Koshi Province Capital City to Major Towns (hours) 

 

Biratnagar 

Itahari 

Dharan 

Mechinagar 

Gaighat 

Birtamod 

Damak 

Suryodaya 

BIratnagar 

 

00:38 

00:57 

2:43 

2:26 

2:20 

1:11 

4:53 

Itahari 

00:38 

 

00:24 

2:27 

2:04 

2:05 

1.00 

3.13 

Dharan 

00:57 

00:24 

 

2:40 

1:29 

2:19 

1:16 

3.38 

Mechinagar 

2:43 

2:27 

2:40 

 

3:39 

00:31 

1:14 

00:45 

Gaighat 

2:26 

2:04 

1:29 

3:39 

 

3:58 

2:49 

5:16 

Birtamod 

2:20 

2:05 

2:19 

00:31 

3:58 

 

00:54 

1:18 

Damak 

1:11 

1:00 

1:16 

1:14 

2:49 

00:54 

 

2:16 

Suryodaya 

4:53 

3:13 

3:38 

00:45 

5:16 

1:18 

2:16 

 

The SRN connecting districts of Koshi Province are relatively obstructed by landslide and flash flood in hilly region, flood in terai region and numerous bridge building activities would be diverted roads into small rivulets. And can delay traffic and can be temporarily obstructed during the monsoon season. 

Madhesh Pradesh Province   

The East-West Highway runs longitudinally across the Madhesh Pradesh. All major cities of the province are connected to the highway. Janakpurdham, Rajbiraj , Birgunj and Gaur lie 25, 10, 24 and 42 km south of the Mahendra Highway, respectively. The Tribhuvan Highway is an important to link as it connects the province to Kathmandu and to India. The starting point of Tribhuvan Highway i.e. Birgunj is the most important international gateway and trade way for this province and the entire country and hence as the Tribhuvan Highway is also referred to as "The Gateway of Nepal". Birendra highway which is connected to Mahendra highway from headquarter of Rautahat district Gaur to the Chandranigahpur (the largest city of Rautahat) is 42km in length. However, to access the capital of Madhesh Pradesh  Janakpur city from Kathmandu the fastest suggested route is the Bisheshwor Prasad Koirala (BP) highway till Bardibas, Mahottari and then 1 h 12 min (43.9 km) via E - W Hwy/AH2 and Dhulikhel Sindhuli Bhittamod Rajmarg.  

image-20240516161144-3Strategic Road Network of Madhesh Pradesh: Statistics of National Highway 

Distance Matrix (Madhesh Pradesh)  

Distance from Madhesh Capital City to Major Towns (km) 

 

Janakpur 

Birgunj 

Kalaiva 

Gaur 

Malangawa 

Jaleshower 

Siraha 

Rajbira 

Janakpur 

 

158 

143 

136 

60.1  

18.3 

 87.3  

 122 

Birgunj 

158 

 

17.5  

 64.9 

114  

 157 

196  

230 

Kalaiva 

143 

17.5 

 

47.5 

99.3 

142 

181 

251 

Gaur 

136 

64.9 

47.5 

 

92.4 

135 

174 

208 

Malangawa 

60.1 

114 

99.3 

92.4 

 

41.8 

120 

155 

Jaleshower 

18.3 

157 

142 

135 

41.8 

 

 95 

 137 

Siraha 

87.3 

196 

181 

174 

120 

95 

 

82 

Rajbiraj 

122 

230 

251 

208 

155 

137 

82 

 

 

Travel Time from Madhesh Capital City to Major Towns (hours: minutes) 

 

Janakpur 

Birgunj 

Kalaiva 

Gaur 

Malangawa 

Jaleshower 

Siraha 

Rajbira 

Janakpur 

 

 3:10 

2:56  

2:56  

 1:25  

 00:30 

 2:07 

  3:00 

Birgunj 

3:10 

 

00:28 

1:41  

2:20 

 3:15 

4:10 

5:10   

Kalaiya 

2:56 

00:28 

 

1:13  

 2:05  

 3:00 

 4:00 

 5:00 

Gaur 

2:56 

1:41 

1:13 

 

 2:00 

 3:00 

 3:56 

 3:00 

Malangawa 

1:25 

2;20 

2:05 

2:00 

 

 1:00 

3:00  

 4:00 

Jaleshower 

00:30 

3:15 

3:00 

3:00 

1:00 

 

 2:29  

 3:30  

Siraha 

2:07 

4:10 

4:00 

3:56 

3:00 

2:29 

 

2:00 

Rajbiraj 

3:00 

5:10 

5:00 

3:00 

4:00 

3:30 

2:00 

 

 

The SRN connecting districts of Madhesh Province are generally obstructed by flood during the monsoon season and can be halted traffic for few days during the season.  

Bagmati Province  

All 13 districts of Bagmati Province are connected by roads. However, people living in the high altitude regions of Rasuwa, Sindhuplachok and Dolakha experience difficulty accessing roadways perennially. Major highways of the province are as follows: 

 1. Tribhuvan Highway: Tribhuvan Highway (H02) which is also part of Asian Highway 42 (AH42) connects the capital city with Birgunj, a major business hub in Madhesh Pradesh  bordered with India

 1. Araniko Highway: Araniko Highway (H03) which is also part of AH42 connects capital city with Kodari on the Nepal-China border.  

 1. Prithivi Highway: Prithivi Highway (H04) connects capital city via Naubise, Dhading with Pokhara in Gandaki Province. This landslide-prone and heavily congested highway passes through five districts: Kathmandu, Dhading, Chitwan, Tanahu and Kaski

 1. BP Koirala Highway:  The BP Highway, also known as the Banepa- Bardibas Highway, links Kathmandu Valley with Madhesh Pradesh  and  connects with eastern Nepal.  

image-20240516161144-4Road Network in Bagmati Province: Statistics of National Highway 

Distance Matrix 

 

Distances from Bagmati Province Capital City to Major Towns (km) 

 

Hetauda 

Kathmandu 

Ratnanagar 

Bhimeshowr 

Bidur 

Dhunche 

Chautara 

Hetauda 

 

85  

62.7 

207  

 121 

 168 

 172  

Kathmandu 

85 

 

159  

127 

 50 

 98.8 

 94.5 

Ratnagar 

62.7 

159 

 

 276 

 133 

 181 

 233 

Bhimeshowr 

207 

127 

276 

 

 178 

 224 

 109 

Bidur 

121 

50 

133 

176 

 

 49.1 

 115 

Dhunche 

168 

98.8 

181 

224 

109 

 

 164 

Chautara 

172 

94.5 

233 

109 

115 

164 

 

 

Travel Time from Bagmati Province Capital City to Major Towns (hours 00:00) 

 

Hetauda 

Kathmandu 

Ratnanagar 

Bhimeshowr 

Bidur 

Dhunche 

Chautara 

Hetauda 

 

3:53 

1:14 

7:49 

4:30 

6:27 

6:45 

Kathmandu 

3:53 

 

5:04 

4:01 

2:00 

3:52 

3:27 

Ratnagar 

1:14 

5:04 

 

8:28 

3:25 

5:20 

8:10 

Bhimeshowr 

7:49 

4:10 

8:28 

 

6:00 

  8:00 

3:30 

Bidur 

4:30 

2:00 

3:25 

6:00 

 

 2:03 

 5:24 

Dhunche 

6:27 

3:52 

5:20 

8:00 

2:03 

 

 7:02 

Chautara 

6:45 

3:27 

8:10 

3:30 

5:24 

7:02 

 

Connecting road to Kathmandu (Bagmati Province), the capital of Nepal through the Narayngadh Mugling Highway/HO5 can be obstructed by large scale landslide and the main route to the capital city from the rest of the country can also be blocked by debris flow during monsoon season.  

image-20240516161144-5

Landslide Disrupts Narayagarh-Mugling Road Section 

Gandaki Province 

Nine out of 11 districts of Gandaki Province are connected via blacktopped road (530.24 km). Road connection to Myagdi, Mustang and Manang although navigable are earthen and gravelled and can pose serious issues during rainy season.  

 1. Siddhartha Highway: Siddhartha Highway (H10) connects Gandaki Provicne  to Gandaki Province. The highway starts at Nepal-India Border in Siddharthanagar and terminates at Prithivi chowk, Pokhara.  The major settlements on the highway are Siddharthanagar, Butwal, Tansen, Waling, Putalibazar, Syangja and Pokhara. 

image-20240516161144-6

Road Network in Gandaki Province: Statistics of National Highway 

Distances from Gandaki Province Capital City to Major Towns (km) 

 

Pokhara 

Vyas 

Gaindakot 

Baglung 

Gorkha 

Beshisahar 

Chame 

Jomsom 

Pokhara 

 

50.1 

 121 

 80.7 

 73.8 

 106 

 169 

 159 

Vyas 

51.1 

 

  102 

131 

 43.2 

57.9 

 121 

209 

Gaindakot 

121 

102 

 

  202 

116  

115 

 178 

298 

Baglung 

80.7 

131 

202 

 

186 

187 

249 

 94.3 

Gorkha 

73.8 

43.2 

116 

186 

 

66.5 

144 

265  

Besisahar 

106 

57.9 

115 

187 

66.5 

 

 67.4 

 265 

Chame 

169 

121 

178 

249 

144 

67.4 

 

328  

Jomsom 

159 

209 

298 

94.3 

265 

265 

328 

 

 

Travel Time from Gandaki Province Capital City to Major Towns (hours 00:00) 

 

Pokhara 

Vyas 

Gaindakot 

Baglung 

Gorkha 

Beshisahar 

Chame 

Jomsom 

Pokhara 

 

2:09 

5:12 

2:13 

4:00 

4:04 

7:44 

5:55 

Vyas 

2:09 

 

3:00 

4:18 

1:44 

2:00 

5:40 

8:04 

Gaindakot 

5:12 

3:00 

 

7:04 

4:22 

3:34 

7:14 

11:35 

Baglung 

2:13 

4:18 

7:04 

 

6:00 

6:05 

9:47 

4:09 

Gorkha 

4:00 

1:44 

4:22 

6:00 

 

2:28 

6:21 

10:00 

Besisahar 

4:04 

2:00 

3:34 

6:05 

2:28 

 

4:00 

10:00 

Chame 

7:44 

5:40 

7:14 

9:47 

6:21 

4:00 

 

12:36 

Jomsom 

5:55 

8:04 

11:35 

4:09 

10:00 

10:00 

12:36 

 

 

Lumbini Province 

All 12 districts of Lumbini Province are connected via blacktopped road (1428.90 km). Major highways of the province are as follows: 

 1. Rapti Highway: Rapti Highway (H11) starts from Ameliya, Dang and terminates at Musikot West Rukum. This highway makes hilly regions of Rolpa, Salyan West Rukum and east Rukum accessible. 

 1. Ratna Highway: Ratna Highway (H12) connects Lumbini Province to Karnali Province. It starts at Nepal- India border in Nepalgunj and terminates at Birendranagar, Surkhet. The highway transition into Karnali Highway system from the point it terminates.  

 1. Mahendra highway: Mahendra highway traverses districts of Bardiya, Banke, Dang, Kapilvastu, Rupandehi, Parasi latitudinally. It connects Lumbini Province  to Bagmati Province  to east and Sudurpaschim Province  to the west.  

 

image-20240516161144-7

Road Network in Lumbini Province: Statistics of National Highway 

Distances from Lumbini Province Capital City to Major Towns (km) 

 

Butwal 

Ghorahi 

Nepalgunj 

Kapilvastu 

Rajapur 

Bhairahawa 

Ramgram 

Butwal 

 

148 

249 

48.5 

316 

25.1 

35.3 

Ghorahi 

148 

 

146 

120 

220 

180 

185 

Nepalgunj 

249 

146 

 

221 

289 

41.8 

67.9 

Kapivastu 

48.5 

120 

221 

 

289 

41.8 

67.9 

Rajapur 

316 

220 

289 

289 

 

330 

356 

Bhairahawa 

25.1 

180 

41.8 

41.8 

330 

 

25.2 

Ramgram 

35.3 

185 

67.9 

67.9 

356 

25.2 

 

 

 

Travel Time from Lumbini Province Capital City to Major Towns (hours:minutes) 

 

Butwal 

Ghorahi 

Nepalgunj 

Kapilvastu 

Rajapur 

Bhairahawa 

Ramgram 

Butwal 

 

3:22 

5:13 

1:00 

6:40 

00:42 

1:03 

Ghorahi 

3:22 

 

3:31 

2:46 

4:20 

3:42 

4:30 

Nepalgunj 

5:13 

3:31 

 

4:48 

6:04 

5:43 

6:25 

Kapivastu 

1:00 

2:46 

4:48 

 

7:00 

00:52 

1:16 

Rajapur 

6:40 

4:20 

6:04 

7:00 

 

7:03 

7:38 

Bhairahawa 

00:42 

3:42 

5:43 

00:52 

7:03 

 

00:31 

Ramgram 

1:03 

4:30 

6:25 

1:16 

7:38 

00:31 

 

 

There are 12 districts in Lumbini Province. Of them, six districts of the Terai – West Nawalparasi, Rupandehi, Kapilvastu, Dang, Banke, and Bardiya – are at high risk of floods. Similarly, hilly districts – Gulmi, Arghakhanchi, Pyuthan, Rolpa, and Palpa – are at high risk of landslides and road can be obstructed during monsoon season and adhere to the precaution notification of the Department of Hydrology and Meteorology (DHM)  for movement. 

Karnali Province  

The East-West Highway (EWH, 1,024 km) is the main traffic artery in the country but does not traverse Karnali province. The juncture with the EWH at Kohalpur along Ratna Rajmarg is 87 KM away from Karnali Province’s capital, Birendranagar.   

The last 40km of the Ratna Highway from the border at Bheriganga Municipality, Surkhet with Bardiya district joins Lumbini Province  with Karnali Province’s capital. The Karnali Highway (233km) traverses Surkhet, Dailekh, Kalikot, and Jumla crossing Mid Hill EW Highway at Sahijyula, Dailkeh. The Mid-hill EW highway which is 1,776 km long extending from Panchthar to Baitadi is the parallel highway which will provide an alternative to EW highway through hills. 278 km of Midhill highway traverses Dailekh (125 km), Jajarkot (83 km) and West Rukum (70 km) from Sahijyula, Dailekh to Ghorkhani in West Rukum. 176 km of Rapti Highway connects Salyan and West Rukum with EWH in Ameliya, Dang of that 124 km traverses Salyan and West Rukum from Salyan district border with Dang district till Musikot. At Musikot it meets Midhill EWH.   

 

image-20240516161144-8

Road Network in Karnali Province: Statistics of National Highway 

 

Distance Matrix (Karnali Province)  

Distances from Karnali Province capital, Birendranagar to Major Towns (km)  

  

Surkhet  

Chhinchu  

Dullu  

Dailekh  

Manma  

Nagma  

Jumla  

Gamgadhi  

Chaurjhari  

Jajarkot  

Rukum  

Salyan  

Surkhet  

 

27 

86.7  

125  

147  

196  

229  

251.5 

117  

148  

175  

107 

Chhinchu  

27 

 

98  

120  

174  

223  

255  

327.5  

87.1  

119  

145  

76.2 

Dullu   

86.7 

98 

 

17.9  

84.2  

133  

180  

223.5  

184  

215  

242  

173 

Dailekh   

125 

120 

17.9 

 

106  

155  

188  

263.5  

206  

238  

264  

195 

Manma   

147 

174 

84.2 

106 

 

49.3  

82.4  

174.5  

260  

291  

318  

249 

Nagma   

196 

223 

133 

155 

49.3 

 

47  

91.5  

356   

340  

367  

298 

Jumla   

229 

 

255 

180 

188 

82.4 

47 

 

124.5 

356 

387 

414 

346 

Gamgadhi  

251.5 

327.5 

223.5 

263.5 

174.5 

91.5 

124.5 

 

 

406.5 

436.5 

391.5 

Chaurjhari  

117 

87.1 

184 

206 

260 

356  

356 

 

 

61.1  

57.9  

89.1 

Jajarkot  

148 

119 

215 

238 

291 

340 

387 

406.5 

61.1 

 

105 

122 

Rukum  

175 

145 

242 

264 

318 

367 

414 

436.5 

57.9 

105 

 

98 

Salyan  

107 

76.2 

173 

195 

249 

298 

346 

391.5 

89.1 

122 

98 

 

 

 Travel Time from Birendranagar, Surkhet to Major Towns (hours:minutes 00:00)   

  

Surkhet  

Chhinchu  

Dullu  

Dailekh  

Manma  

Nagma  

Jumla  

Gamgadhi  

Chaurjhari  

Jajarkot  

Rukum  

Salyan  

Surkhet  

  

0:45 

2:43 

3:31 

5:47 

8:00 

9:08 

14:25  

4:00 

4:25 

6:13 

3:30 

Chhinchu  

00:45 

  

3:20 

4:04 

6:25 

8:35 

9:41 

15:50 

3:19 

3:44 

5:32 

2:46 

Dullu   

2:43 

3:20 

  

0:58 

3:39 

5:47 

7:36 

13:50 

6:31 

7:00 

8:44 

 5:56   

Dailekh   

3:31 

4:04 

00:58 

  

4:17 

6:19 

7:34 

11:00 

7:16 

7:14 

9:29 

8:00  

Manma   

5:47 

6:25 

3:39 

 4:17 

  

2:05  

 3:52  

8  

 9:19 

 10:04 

 11:30   

 9:06   

Nagma   

8:00 

8:35 

5:47 

6:19 

 2:05  

  

1:47   

6.5  

 11:24 

 12:09 

 13:35  

11:05  

Jumla   

9:08 

9:41 

7:36 

7:34 

3:52  

1:47 

  

8  

 13:10 

 13:55  

15:21  

 12:58   

Gamgadhi  

14:25  

15:50 

13:50 

11 :00 

8  

6.5  

8  

  

  

19.75  

21  

18  

Chaurjhari  

4:00 

3:19 

6:31 

  7:16 

   6:54 

 11:24 

 13:10 

 8:00 

  

 1:27 

 2:10 

 3:29 

Jajarkot  

4:25 

3:44 

7:00 

7:41 

10:0  

10:04  

13:55 

19.75  

  

  

2:38 

 4:21  

Rukum  

6:13 

5:32 

8:44 

 9:29  

 

11:30  

13:35  

15:21  

21  

 1:27 

2:38  

  

4:01  

Salyan  

3:30 

2:46 

5:56 

 6:46  

9:06 

11:05   

12:58   

18  

 3:29 

 4:21  

 4:01  

  

Known obstacles and bridges in Karnali Province  

image-20240516161144-9

Construction of Bridge on Karnali Highway on the way to Manma 

The SRN connecting districts of Karnali Province are relatively unobstructed by landslides. But numerous bridge building activities have diverted roads into small rivulets, which can delay traffic and can be temporarily obstructed during the monsoon season.   

Construction of bridges on the lengths of highways could delay the movement but are not a hindrance. Numerous bridges are being constructed.   

The district of Humla is not yet connected with road network. A project to link the Humla with Karnali Highway is under progress in Kalikot district. A special travel arrangement could be made in the form of the ferry to carry vehicles across the Karnali river but that is not possible during the rainy season.  Historically, an ancient foot trail from Simikot to Hilsa, that goes along the mountain slopes on the left side of the Humla Karnali river. This route has been used by locals for trading at the nearby old trade mart of Taklakot in Tibet, and for undertaking the pilgrimage to the nearby holy sites of Lake Manasarovar and Mount Kailash in Tibet. This route involves a 4-5 day walk from Simikot to Hilsa,   

Dolpa is also not accessible through a connecting road. The government is attempting to link the roadway to Dolpa, Dunai. The road is linked to Rukum, Jajarkot districts. The road is 118 km long, of which 73 km road construction has been completed.   

Sudurpashchim Province  

The East-West highway is the lifeline to all 9 districts in Sudurpashchim Province. The road networks joining province capitals Kailali and district headquarter, Kanchanpur, south of the East-West highway and other seven districts headquarter with north of East-west highway are accessible but the problem of inundation in Terai and frequent lands8:44lide often pose severe access constraints during the monsoon season. Puspalal Mid hill Highways is5 in the construction process but at a slow pace.  

image-20240516161144-10

Strategic Road Network of Sudurpaschim Province: Statistics of National Highway 

Distance Matrix (Sudurpashchim Province)  

 

Distances from Sudurpaschim Province capital, Dhangadi  to Major Towns (km) 

  

  

Kailali  

Kanchanpur  

Dadeldhura  

Baitadi  

Darchula  

Bajhang  

Doti  

Bajura  

Achham  

Kailali  

  

63.6 

140 

210 

327 

270 

195 

306 

300 

Kanchanpur  

 63.6 

  

200 

272 

390 

331 

258 

289 

208 

Dadeldhura  

 140 

200  

  

80.3 

148 

160 

144 

254 

251 

Baitadi  

 210 

 272 

80.3  

  

142 

267 

250 

361 

235 

Darchula  

 327 

 390 

 148 

142  

  

267 

254 

370 

358 

Bajhang  

270 

 331 

 160 

 267 

267  

  

196 

312 

299 

Doti  

 195 

 258 

 144 

 250 

 254 

196  

  

135 

132 

Bajura  

 306 

 289 

 254 

 361 

 370 

 312 

135  

  

93.2  

Achham  

 300 

 208 

 251 

 235 

 358 

 299 

 132 

93.2  

 

 

 

Travel Time from Sudurpaschim Province capital, Dhangadi  to Major Towns (km)  

   

  

Kailali  

Kanchanpur  

Dadeldhura  

Baitadi  

Darchula  

Bajhang  

Doti  

Bajura  

Achham  

Kailali  

   

  1:27 

  4:03 

  6:27 

  10:28 

  8:38 

  6:00 

  9:40 

 9:20 

Kanchanpur  

  1:27 

   

5:30   

  8:00 

  12:00 

  10:00 

  7:30 

  11:00 

 8:00 

Dadeldhura Amargadi  

  4:03 

5:30   

   

2:45   

  6:30 

  5:45 

  5:00 

  8:40 

 8:30 

Baitadi  

  6:27 

  8:00 

2:45   

   

5:00   

  9:30 

  8:30 

  12:30 

 12:00 

Darchula  

  10:28 

  12:00 

  6:30 

5:00   

   

  9:20 

  8:30 

  12:30 

 12:00 

Bajhang  

  8:38 

  10:00 

  5:45 

  9:30 

  9:20 

   

6:40 

10;50 

10:20 

Doti  

  6:00 

  7:30 

  5:00 

  8:30 

  8:30 

6:40   

   

1:15 

5:00 

Bajura  

  9:40 

  11:00 

  8:40 

  12:30 

  12:30 

  10:50 

  1:15 

   

3:30 

Achham  

 9:20 

 8:00 

 8:30 

 12:00 

 12:00 

 10:20 

 5:00 

 3:30 

 

Known obstacles and bridges in Sudurpashchim province  

 

image-20240516161144-11

Rocky section of F154 in Bumramadichaur joining Nagma to Gamgadhi, Mugu  

Landslide and flood-prone area in a different location throughout the Sudurpashchim province     

Address  

GR/Map sheet  

Latitude    

Longitude   

Hazard and Risk   

Remark   

Kakada  

46709130  

N29° 47'08''   

E80° 26'09''   

Landslide  

Mahakali highway   

Kimtadi   

53559990  

N29° 49'32''   

E80° 30'07''   

Landslide  

Mahakali highway   

Khaulchaura  

46879012  

N29° 44'01''   

E80° 27'05''   

Landslide  

Mahakali highway   

Terselake   

50759012  

N29° 44'20''   

E80° 29'09''   

Landslide  

Mahakali highway  

Dudhali Gard   

52578957  

N29° 46'28''   

E80° 30'48''   

Landslide   

Mahakali highway   

Baitadi  

NA  

N29° 39'158''   

E80° 31'229''   

Landslide  

Baitadi Road   

Baitadi -Bangabagar  

NA  

N29. 664634'   

E80.545070'   

Flash flood   

Mahakali Highway  

Bajura-Dwari, Kailashmandu   

NA  

 N 29.399555  

E81.393506  

Landslide   

Bajura Road   

Lalmatiya Bhaluwang- Dang   

NA  

N27.837510  

E82.763178  

Road damage- east-west highway   

Due to irrigation project   

 

Flood-prone districts of 6 provinces of Nepal where susceptibility of road blocked is high during monsoon season (June-August) and vehicular movement need to adhere to the early notification of rain by Department of Hydrology and Meteorology of Nepal for vehicular movement.  

 

Flood Prone Districts of 7 province of Nepal 

Koshi  

Bagamati  

Gandaki 

Madhesh  

Lumbini  

 Sudurpaschim 

Jhapa 

Chitawan 

Nawalparasi 

Bara 

Banke 

Kailali 

Morang 

Sindhuli 

  

Dhanusha 

Bardiya 

Kanchanpur 

Sunsari 

  

  

Mahottari 

Dang 

  

Udayapur 

  

  

Parsa 

Kapilbastu 

  

  

  

  

Rautahat 

Nawalparasi 

  

  

  

  

Saptari 

Rupandehi 

  

  

  

  

Sarlahi 

  

  

  

  

  

Siraha 

  

 

 

Jump to top